Home > Privacyverklaring

Privacyverklaring XTRA

1. Algemeen

We verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens om jou nog meer persoonlijke voordelen aan te bieden.

We beschermen je gegevens en respecteren jouw rechten.

Jouw persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij maken er dan ook een punt van om deze te beschermen. Bij het gebruik van jouw persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet.

Om jou elke keer opnieuw een persoonlijke service aan te bieden en onze dienstverlening nog beter op jou af te stemmen, hebben we jouw persoonsgegevens nodig. Die persoonsgegevens verzamelen wij via kanalen zoals je Xtra-profiel, je Xtra-kaart, de Xtra-QR-code of andere kanalen los van Xtra (bijvoorbeeld de CRU-kaart) waarbij je ons jouw persoonsgegevens geeft en op die manier geregistreerd wordt in onze klantendatabank. In deze Privacyverklaring verwijzen we naar deze klantendatabank als 'Xtra', ook al beschik je niet over een Xtra-profiel, een Xtra-kaart of een Xtra-QR-code. In zo'n geval maken we steeds duidelijk dat deze Privacyverklaring van toepassing is. De Privacyverklaring legt jou uit hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Opgelet: wanneer je wordt doorverwezen naar een andere website of toepassing, geldt de privacyverklaring van die andere website of toepassing.

Wanneer in dit document een paragraaf aangeduid staat als "Xtra-betaalfunctie" betekent dit dat deze informatie enkel van toepassing is op jou als je deze functionaliteit van het Xtra-profiel al hebt geactiveerd.

De volgende winkels en webshops van Colruyt Group zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevens die wij verzamelen in onze klantendatabank (afgekort als: "Deelnemende Merken", "wij", "we" of "ons"). Dit zijn de Deelnemende Merken waarnaar in de Algemene Voorwaarden Xtra wordt verwezen in combinatie met CRU en ColliShop Professional:

 • Apporto, onderdeel van SmartRetail nv met maatschappelijke zetel te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 640.760.224. RPR Brussel.
 • Bio-Planet nv met maatschappelijke zetel te Victor Demesmaekerstraat 167, 1500 Halle en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 472.405.143. RPR Brussel;
 • Buurtwinkels OKay nv met maatschappelijke zetel te Victor Demesmaekerstraat 167, 1500 Halle en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 464.994.145. RPR Brussel;
 • Collect&Go, onderdeel van Etn. Fr. Colruyt nv met maatschappelijke zetel te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 400.378.485. RPR Brussel;
 • ColliShop Professional, onderdeel van Etn. Fr. Colruyt nv met maatschappelijke zetel te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 400.378.485. RPR Brussel;
 • ColliShop, onderdeel van Etn. Fr. Colruyt nv met maatschappelijke zetel te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 400.378.485. RPR Brussel;
 • Colruyt Group Academy, onderdeel van Colruyt Group Services nv met maatschappelijke zetel te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle  en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 880.364.278. RPR Brussel;
 • Colruyt Laagste Prijs, onderdeel van Etn. Fr. Colruyt nv met maatschappelijke zetel te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 400.378.485 . RPR Brussel;
 • CRU onderdeel van Puur nv met maatschappelijke zetel te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 544.328.861. RPR Brussel;
 • DATS 24 nv met maatschappelijke zetel te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 893.096.618. RPR Brussel;
 • Dreambaby nv met maatschappelijke zetel te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 472.630.817. RPR Brussel;
 • DreamLand nv met maatschappelijke zetel te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 448.746.645. RPR Brussel;
 • Retail Partners Colruyt Group nv met maatschappelijke zetel te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 413.970.957. RPR Brussel;

Enkel de ondernemingen die hierboven zijn opgesomd kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we?

We verzamelen gegevens die je ons zelf meedeelt, aankoopgegevens, gegevens over bezoeken aan de website, betaalgegevens van Xtra, enzovoort. Aan de hand van deze gegevens maken we een inschatting van jouw persoonlijke voorkeuren en interesses. Wanneer we met gegevens werken die gevoelig van aard zijn, zoals gezondheidsinformatie of informatie over jouw kinderen, vragen we altijd jouw toestemming.

Gegevens die je aan ons geeft

Een deel van de persoonsinformatie die we gebruiken, heb je ons zelf meegedeeld. Bijvoorbeeld wanneer je online een Xtra-profiel hebt aangemaakt of wanneer je je inschrijft voor andere diensten zoals de DATS 24-laadpas. Zo geef je ons onder andere je naam, adres, geslacht, taalvoorkeur, geboortedatum en contactgegevens door. Wanneer je de betaalfunctie op je Xtra-kaart activeert, vragen we je ook enkele bijkomende gegevens om het verschuldigde geld van je rekening te kunnen halen, zoals je rekeningnummer en het SEPA-mandaat.

Ook de gegevens die we van jou ontvangen wanneer je inschrijft op een promotie, wedstrijd of enquête zijn gegevens die je ons zelf bezorgt.

Persoonlijke voorkeuren en interesses

Om onze diensten en communicaties beter op jou af te stemmen en jou zo veel mogelijk persoonlijk te kunnen benaderen, maken we ook een inschatting van jouw persoonlijke voorkeuren en interesses. Dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van jouw aankoopgegevens. Samen met gegevens die je zelf aan ons geeft, noemen we dat jouw Xtra-profiel.

Gegevens rond aankopen en diensten

Telkens je bij één van de Deelnemende Merken winkelt en je daarbij gebruik maakt van je Xtra-kaart, je Xtra-login, je CRU-klantenkaart, je DATS 24-laadpas of je op een andere manier kenbaar maakt, weten wij dat je aankopen doet of diensten afneemt. Wij houden deze informatie bij, samen met andere nuttige informatie zoals de winkel waarin de aankopen gebeuren. Zo kunnen wij je in de toekomst informeren over aanbiedingen die je interesseren, winkels die (tijdelijk) sluiten, nieuwe producten, enzovoort.

Via de website of app

We houden technische gegevens bij over elk individu dat onze website(s) bezoekt of onze apps gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn het IP-adres, de browser, gegevens over het toestel en de externe website of app die naar ons heeft doorverwezen.

Daarnaast houden we bij hoe elke bezoeker de website of app gebruikt. Zo weten we wanneer mensen onze apps installeren, onze website bezoeken, hoe een webpagina wordt bekeken, waar er precies wordt geklikt, waar men de website opnieuw verlaat, enzovoort. Deze analyses laten ons toe om het gebruiksgemak van onze website of app te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om de website aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren en interesses. Zo kunnen we je eerst de producten of voordelen tonen waarin je het meest geïnteresseerd bent en de meest interessante advertenties voor jou selecteren.

Cookies laten ons toe deze kennis op te bouwen over verschillende bezoeken aan onze website heen.
Een cookie is een stukje informatie dat jouw browser voor ons opslaat en ons op een later moment – bijvoorbeeld bij een volgend bezoek – opnieuw doorstuurt. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, kan je terugvinden in ons cookiebeleid:
https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/nl/h/legal/cookies.

Gegevens van kinderen

Voor sommige acties, wedstrijden of diensten, hebben we meer informatie over jouw kinderen nodig. Deze informatie wordt vervolgens ook gebruikt om je gezinssituatie beter te begrijpen en onze diensten en communicaties hierop af te stemmen. Een voorbeeld hiervan zijn de wedstrijden, promoties en andere acties die Dreamland op regelmatige basis organiseert. De informatie die je ons geeft, beschouwen en behandelen wij als informatie over jou en niet als informatie over jouw kind.

Gevoelige gegevens

Waar mogelijk proberen we je te helpen bij het volgen van jouw eetpatroon en de keuzes die je hierin maakt. Zo kunnen we aangeven of een product glutenvrij is, geschikt is voor diabetici, enzovoort. We kunnen je ook producten voorstellen die overeenkomen met het eetpatroon dat je volgt omwille van je geloofsovertuiging.
Hierdoor beschikken wij over gegevens die iets vertellen over jouw gezondheid of over jouw geloofsovertuiging. Wij vragen steeds jouw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van deze gegevens. Bovendien kan je jouw toestemming te allen tijde intrekken via jouw persoonlijke Xtra-pagina als je een Xtra-login hebt, of door ons te contacteren via de contactgegevens die je onderaan deze Privacyverklaring terugvindt.

Xtra-betaalfunctie: betaalgegevens

Wanneer je de Xtra-betaalfunctie hebt geactiveerd, registreren we jouw gebruik van de Xtra-betaalfunctie en het verloop van de betalingen. We doen dat om misbruik en fraude te voorkomen of te detecteren. Daarnaast gebruiken we deze gegevens ook om de betaalfunctie voor jou en andere gebruikers te verbeteren en te personaliseren.

3. Waarom en op welke basis verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

We hebben jouw gegevens nodig om jou onze diensten te kunnen aanbieden: gepersonaliseerde voordelen, leveringen, de activatie van de betaalfunctie van je Xtra-kaart, enz. We hanteren daarbij strenge interne (communicatie)regels en gebruiken jouw gegevens om onze dienstverlening te verbeteren en te personaliseren.

Aanbieden van de diensten

De gegevens die we je vragen bij het aanmaken van je klantenkaarten, het Xtra-profiel of een andere account, hebben we nodig om onze overeenkomsten met jou te kunnen naleven. Zo kunnen we onder andere je Xtra-kaart en je persoonlijke voordelen versturen naar het juiste adres, een promotie of voordeel toekennen en je inschrijving op workshops of events voltooien. Als je hierover meer wil weten, bekijk dan even de algemene voorwaarden van je Xtra-profiel en van andere diensten waarop je je hebt ingeschreven. Wanneer je meedoet met promoties, wedstrijden of enquêtes en daarvoor je persoonsgegevens aan ons hebt toevertrouwd, beschouwen we dit ook als het aanbieden van diensten. Door je Xtra-kaart of Xtra-login te gebruiken of door je op een andere manier te identificeren (bijvoorbeeld via andere klantenkaarten of logins) bij een Deelnemend Merk, kunnen ook zij jou gepersonaliseerde voordelen aanbieden.

Daarnaast is je profielinformatie voor ons ook belangrijk om misbruik en fraude te voorkomen of te detecteren.

En tot slot zijn we ook wettelijk verplicht om een deel van deze gegevens bij te houden voor onder meer fiscale doeleinden, garantie-verplichtingen of een eventueel geschil.

Communicatie versturen naar jou

Je gegevens zijn onder andere ook nodig om je de juiste nieuwsbrieven te sturen, om je promoties en voordelen te personaliseren op basis van het profiel dat we van je opstellen of om je op de hoogte te brengen van een tijdelijke sluiting van een winkel. Kortom elke keer wij jou iets willen laten weten, gebruiken we je profielgegevens (dit zijn de gegevens die je ons zelf hebt gegeven, je aankoopgegevens en de gegevens die we op basis daarvan verder genereren).

Bovenop de in de wet voorziene regels hanteren de Deelnemende Merken ook strenge interne communicatieregels. Zo zal een Deelnemend Merk je pas zelf mogen contacteren wanneer je er al klant bent geworden of een bestelling geplaatst hebt. Een Deelnemend Merk waar je al klant bent, kan wel informatie van een ander Deelnemend Merk toevoegen aan zijn eigen communicatie.

Xtra-betaalfunctie

De persoonsgegevens die we jou vragen bij de activatie van de betaalfunctie van jouw Xtra-kaart, zoals je rekeningnummer en het SEPA-mandaat, zijn nodig om de betaalfunctie te kunnen organiseren. Meer informatie hierover vind je in de algemene voorwaarden voor de Xtra-betaalfunctie.

Verbeteren en personaliseren van de dienstverlening

Wij streven ernaar om jou steeds beter van dienst te zijn. Daarom is het in ons belang om te onderzoeken hoe wij dat voor jou kunnen doen. Hiervoor stellen wij een profiel van jou op dat gebaseerd is op jouw gezinssituatie, jouw aankopen, jouw gebruik van de website, enzovoort. Dit profiel laat ons toe jou in een groep te plaatsen en jouw persoonlijke voorkeuren en interesses in te schatten. Op deze manier kunnen wij onze diensten steeds persoonlijker te maken. Bijvoorbeeld door je gepersonaliseerde communicaties en promoties toe te sturen.

Xtra-betaalfunctie: automatisch bepalen van jouw Xtra-betaalformule

De betaalgegevens van elke Xtra-kaart met betaalfunctie worden bijgehouden om misbruik en fraude te voorkomen of detecteren. Daarnaast gebruiken we deze gegevens ook om de betaalfunctie voor jou en andere gebruikers te verbeteren en te personaliseren.

Zo wordt jouw Xtra-betaalformule (Basic/Standaard/Comfort-formule) volledig automatisch bepaald op basis van jouw persoonlijke betaalgegevens. We evalueren of jouw betalingen tijdig gebeuren en of je regelmatig gebruik maakt van de betaalfunctionaliteit. Hierdoor kunnen je betaallimieten hoger komen te liggen bij het gebruik van de Xtra-betaalfunctie.

4. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Colruyt Group zal jouw gegevens nooit verkopen. Alleen de merken waar je klant bent, hebben toegang tot jouw gegevens. Om hun dienstverlening te kunnen uitoefenen (bv. leveringen), kunnen ze beroep doen op andere partijen. Die respecteren altijd de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Alle Deelnemende Merken hebben, zodra je er klant bent, toegang tot de gegevens van je Xtra-profiel en van andere gegevens die je in het kader van diensten van de Deelnemende Merken meedeelt en kunnen deze gebruiken zoals hierboven uitgelegd. Daarbij kunnen ze beroep doen op andere partijen die daarvoor ook toegang nodig hebben tot (een gedeelte van) jouw gegevens. Bijvoorbeeld om de persoonsgegevens veilig te bewaren, om folders tot bij jou in de brievenbus te krijgen, enzovoort. Al deze partijen moeten zich houden aan deze Privacyverklaring en zullen jouw persoonsgegevens nooit voor iets anders kunnen gebruiken dan hierin beschreven.

Ook onder andere advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken zullen toegang krijgen tot een gedeelte van jouw persoonsgegevens wanneer dat voor hen nodig is om ons bij te staan bij het behandelen van een dossier, het uitvoeren van projecten, enzovoort.

In sommige gevallen hebben bepaalde (overheids)instanties het recht om een gedeelte van jouw persoonsgegevens in te kijken of op te vragen. In zo’n gevallen zullen wij uiteraard meewerken.

Hoe dan ook zal Colruyt Group jouw gegevens nooit verkopen.

Xtra-betaalfunctie: specifiek voor de Xtra-betaalfunctie

Wanneer je de Xtra-betaalfunctie online aanvraagt, gebeurt de ondertekening van het elektronisch SEPA-mandaat via Twikey nv. Colruyt Group en Twikey nv zijn hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk. Je kan de gezamenlijke Privacyverklaring van Twikey/Colruyt Group bekijken voor meer gedetailleerde informatie: www.twikey.com/nl/merchant/colruyt-tc.html.

Om ervoor te zorgen dat je met je Xtra-kaart betalingen kan doen, moeten wij jouw gegevens doorgeven aan banken of andere partijen die voor de uitvoering van de betalingen zorgen.

Indien je een betaalkaart hebt, maar de bankrekening zelf van iemand anders is (de rekeninghouder), zal deze laatste rapporten krijgen van het gebruik van de Xtra-betaalfunctie. De rekeninghouder kan hiermee jouw uitgaven met de Xtra-betaalfunctie bekijken.

5. Waar bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden in België bewaard. Om de Xtra-dienstverlening mogelijk te maken, heeft ook Colruyt IT Consultancy India toegang tot jouw persoonsgegevens.
Sommige dienstverleners gebruiken jouw gegevens ook buiten Europa. In elk van deze gevallen worden jouw persoonsgegevens veilig verwerkt, in overeenstemming met de wetgeving en de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Colruyt IT Consultancy India Pvt . Ltd., een dochteronderneming van de Colruyt Group, biedt vanuit India ondersteuning aan Colruyt Group. Zij werken bijvoorbeeld mee aan de ontwikkeling van nieuwe diensten of breiden bestaande apps en websites uit. Hoewel jouw persoonsgegevens in België opgeslagen worden, kan het zijn dat Colruyt IT Consultancy India toegang heeft tot jouw persoonsgegevens om hun dienstverlening uit te oefenen. Hieronder kunnen ook gevoelige gegevens vallen die je aan ons hebt meegedeeld.1

Sommige van onze dienstverleners werken met jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte om je op die manier een betere en goedkopere dienst te verlenen. In dat geval nemen we de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en de wetgeving.

Je kan een kopie vragen van de maatregelen die we hebben genomen door ons te contacteren via de contactgegevens die je onderaan deze Privacyverklaring terugvindt.

1 In overeenstemming met artikel 46, paragraaf 2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming sloten wij met Colruyt IT Consultancy India Pvt. Ltd. een contract met de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming af om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen buiten de Europese Unie.

6. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We verwijderen jouw profielgegevens als je ze 10 jaar lang niet gebruikt. Je aankoopgegevens gebruiken we 5 jaar actief.

Onze basisregels zijn eenvoudig: wanneer je je profielgegevens 10 jaar lang niet gebruikt, worden ze verwijderd. Je aankoopgegevens houden we slechts 5 jaar actief bij na aankoop.

Soms zijn we echter wettelijk verplicht om gegevens langer bij te houden, bijvoorbeeld facturen of gegevens die gebruikt kunnen worden indien er een geschil zou optreden. In dat geval zullen we ons ook aan die langere bewaartermijn houden. Uiteraard stoppen we na 5 jaar wel met het actief gebruiken van deze gegevens voor de verbetering van onze dienstverlening.

7. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

We doen er alles aan om jouw gegevens optimaal te beschermen. Toch kunnen we nooit een volledige garantie bieden.

Zelf bewaren wij jouw persoonsgegevens op goed beveiligde en gecontroleerde computers. Wanneer we samenwerken met andere partijen, eisen we van hen eenzelfde niveau van beveiliging. Ondanks al onze inspanningen op dit vlak, kunnen wij de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens echter nooit volledig garanderen.

8. Wat zijn jouw rechten als Gebruiker?

We houden altijd rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Je kan foutieve gegevens laten verbeteren, ons vragen je gegevens niet te gebruiken voor direct marketing, enzovoort.

Colruyt Group hecht heel veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Bij het gebruik ervan houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Daarom zetten we ze hieronder allemaal op een rijtje. Je kan ons contacteren via de contactgegevens die je onderaan deze Privacyverklaring terugvindt om deze rechten uit te oefenen. Hierbij zijn we verplicht om je identiteit te controleren. Online kunnen we dit nagaan via je Xtra-login als je deze hebt. Wanneer je ons op een andere manier contacteert, zullen we jou een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart vragen.

Je kan een overzicht vragen van de persoonsgegevens die we van jou bijhouden. Je kan foutieve gegevens laten verbeteren en gegevens die niet langer relevant zijn ook laten verwijderen.

Je kan je gegevens laten doorsturen naar een andere partij.

Je kan vragen je gegevens niet te gebruiken voor direct marketing. Dit doe je door gebruik te maken van de uitschrijfmogelijkheid in de marketingmail of door je uit te schrijven op jouw online Xtra-pagina als je die hebt. Indien je niet over een online Xtra-pagina beschikt, kan je je uitschrijven door ons te contacteren op het telefoonnummer dat je onderaan deze Privacyverklaring terugvindt.

Je kan ons vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen een gebruik van jouw persoonsgegevens.

Klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens?

Heb je klachten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer – DPO) op privacy@colruytgroup.com of +32(0)2 363 54 00. Wanneer hij je onvoldoende kan helpen, kan je ook steeds contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en daar een klacht indienen.

9. Hoe kan je ons contacteren?

Heb je klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens? Of heb je bijkomende vragen? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens.

Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer – DPO). Dit kan op 3 manieren:

 • Schrijf hem een brief op het adres Edingensesteenweg 196, 1500 Halle
 • Schrijf hem een e-mail via: privacy@colruytgroup.com
 • Bel ons op +32(0)2 363 54 00.

10. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Blijf op de hoogte van wijzigingen en lees deze Privacyverklaring regelmatig na.

Onze dienstverlening groeit en evolueert voortdurend om jou de best mogelijke service te kunnen blijven aanbieden. Daarom zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig bijwerken zodat deze steeds correct toelicht hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Hoewel we ons best doen om je op wijzigingen attent maken, raden we toch aan om deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken. Het is immers je eigen verantwoordelijkheid om aanpassingen op te volgen.

De Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 22/05/2018.

Functies Partners Klantenservice