Algemene Voorwaarden XTRA voor particulieren

De Algemene Voorwaarden Xtra (hierna: “de Voorwaarden”) regelen de relatie tussen de Xtra-klant als aanvrager of gebruiker van een Xtra-profiel en Colruyt Group. Bij de aanvraag en/of het gebruik van het Xtra-profiel, neemt de Xtra-klant kennis van deze Voorwaarden en aanvaardt de toepassing daarvan. De Voorwaarden zijn, met inbegrip van de definities, eveneens van toepassing op de functionaliteiten van het Xtra-profiel naast desgevallend bijkomende bijzondere voorwaarden die voor deze functionaliteiten zijn bepaald.

Indien de Xtra-klant niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer van de bepalingen vermeld in deze Voorwaarden, is een verder gebruik van het Xtra-profiel en de functionaliteiten daarvan, onmogelijk.

Definities en aard van het XTRA-profiel

Colruyt Group

Etablissementen Franz Colruyt nv met maatschappelijke zetel te B-1500 HALLE, Edingensesteenweg 196

BTW-BE-0400.378.485, RPR Brussel en alle met haar verbonden ondernemingen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deelnemende Merken XTRA

Tien winkels en webshops van Colruyt Group zowel in België als Luxemburg: Colruyt, OKay, Bio-Planet, Spar Colruyt Group, Collect&Go, DreamLand, Dreambaby, ColliShop, DATS 24 en Colruyt Group Academy.

XTRA-klant

De Xtra-klant is de natuurlijke persoon die een Xtra-profiel door middel van de daarvoor voorziene identificatiemiddelen aanvraagt of gebruikt. De Xtra-klant is meerderjarig en handelt steeds in de hoedanigheid van consument. Een niet-consument of een minderjarige kan in geen geval Xtra-klant worden of zijn.

Consument

Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

XTRA-profiel

Het Xtra-profiel krijgt vorm en kan worden gebruikt of beheerd door middel van een identificatiemiddel zoals onder meer de Xtra-kaart, de Xtra-login en de Xtra-QR-code. Het zijn middelen die toelaten de Xtra-klant te identificeren en te koppelen aan zijn Xtra-profiel voor onder meer de verdere opbouw van het Xtra-profiel. Het Xtra-profiel wordt uitgegeven door Colruyt Group en vormt een exclusief, gepersonaliseerd en strikt persoonlijk profiel waaruit op regelmatige basis voordelen kunnen voortvloeien gebaseerd op (aankoop)gegevens die de Xtra-klant zelf heeft meegedeeld of door verrijking aan het profiel werden toegevoegd. Deze gegevens worden onder meer verzameld door het gebruik van de identificatiemiddelen van het Xtra-profiel bij Colruyt Group.

XTRA-kaart

De Xtra-kaart is de originele, fysieke kaart die materieel uiting geeft aan het Xtra-profiel. De Xtra-kaart is een identificatiemiddel van het Xtra-profiel. Met de Xtra-kaart wordt eveneens de tijdelijke kaart bedoeld die de Xtra-klant ontvangt bij een schriftelijke aanvraag van een Xtra-profiel of online kan aanvragen bijvoorbeeld in afwachting van zijn nieuwe originele, fysieke kaart of ter vervanging van een defecte originele Xtra-kaart.

XTRA-QR-code

De Xtra-QR-code is de code die zich bevindt op de voorzijde van de Xtra-kaart en ook geïntegreerd kan worden in een app waarvan het gebruik al dan niet exclusief afhankelijk is gemaakt van het hebben van een Xtra-profiel. Ook de Xtra-QR-code vormt een identificatiemiddel van het Xtra-profiel.

XTRA-login

Onder Xtra-login wordt begrepen een account, bestaande uit een gebruikersnaam en een paswoord waarmee de Xtra-klant zich online kenbaar kan maken. De Xtra-login is een identificatiemiddel van het Xtra-profiel.

Functionaliteiten van het XTRA-profiel

Aan (een identificatiemiddel van) een geactiveerd Xtra-profiel kan een functionaliteit worden verbonden. Het staat de Xtra-klant volledig vrij deze functionaliteit aan te vragen en te gebruiken mits kennisname en aanvaarding van de eventuele bijkomende voorwaarden die aan de aanvraag en het gebruik van deze functionaliteit zijn verbonden. Voorbeelden van functionaliteiten zijn onder meer de betaalfunctie en de mogelijkheid gebruik te maken van apps uitgegeven door Colruyt Group.

Klantendienst

De Klantendienst van Colruyt Group is bereikbaar op + 32 (0)2 363 54 00 of per e-mail via info@mijnxtra.be of per post op Edingensesteenweg 196, 1500 HALLE.

Algemene Voorwaarden XTRA

Versie 22 mei 2018

Kaart vervangen

Xtra-kaart defect, verloren of gestolen.

Voordelen

Ontdek alle voordelen met Xtra.

Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op je vraag.

Contact

Onze klantendienst helpt je graag verder.